Müügitingimused

Müügitingimused

Veebipoe kerttusboutique.ee (edaspidi Veebipood) omanik on Kerttus Boutique OÜ (registrikood 12585678), asukohaga Mustamäe tee 16, Tallinn, e-postiaadress info@kerttusboutique.ee.

1) Müügitingimused kehtivad kerttusboutique.ee veebipoest ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Kerttus Boutique OÜ (edaspidi Veebipood kerttusboutique.ee) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.

2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad kerttusboutique.ee veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.

3) Veebipood kerttusboutique.ee jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.kerttusboutique.ee

  1. Hinnainfo

1) Kõik veebipoes kerttusboutique.ee toodud hinnad on eurodes.

2) Ostude hinnale lisandub transpordi hind vastavalt Tarbija valitud tarneviisile.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (3 päeva pärast tellimuse vormistamist).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Kerttus Boutique OÜ vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) Veebipood kerttusboutique.ee jätab endale õiguse teha müügihindades muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.kerttusboutique.ee

  1. Tellimuse vormistamine

1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.

2) Tellimuse vormistamiseks vajutage ostukorvis lingile „Mine maksmaˮ.

3) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ja vajutage lingile „Vormista Tellimus“. Seejärel kuvatakse ekraanile arve, mille saate tasuda Swedbankipangaülekande kaudu. Andmed euromakse sooritamiseks koos kõigi kehtivate riiklike maksudega ja lisanduvate tasudega leiate pärast tellimuse kinnitamist ekraanile kuvatud arvelt. Tellimuse kinnitus saadetakse ka teiepoolt registreeritud eposti aadressile.

4) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.

5) Veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (E−R 10.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14:00, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

  1. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub veebipood kerttusboutique.ee andma Tarbijale üle olemasoleva, valmistatava või veebipood kerttusboutique.ee poolt tulevikus omandatava Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub veebipood kerttusboutique.ee-le tasuma Kauba eest esitatud arvel näidatud summa ja võtma Kauba vastu.

  1. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib veebipood kerttusboutique.ee tellimuse 1-3 tööpäeva jooksul ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele. Seejärel toimetab logistikapartner toote Tarbijani 1-3 tööpäeva jooksul, v.a vääramatu jõu esinemisel või muude asjaolude tõttu, mille tekkimist ei saanud logistikapartner ette näha või ära hoida.

2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad rakenduvad tellimuse üleandise hetkest logistikapartnerile.

3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.

4) Veebipood kerttusboutique.ee ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood kerttusboutique.ee ei saanud mõjutada ega ette näha.

  1. Taganemisõigus

1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.

2) Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha. Näiteks on võimalik poes riideid selga proovida, kuid riietelt ei tohi eemaldada etikette, riided ei tohi olla proovimise tõttu määrdunud, kahjustunud ega parfüümi, suitsu või mõne muu kõrvallõhna toimel rikutud. Seetõttu ei ole välistatud, et asja kahjustamisega on toote väärtus vähenenud nullini ning Kerttus Boutique OÜ-l on õigus küsida asja väärtuse vähenemise eest hüvitist. Halvenenud kauba transpordikulud katab Tarbija.

3) Kauba tagastamiseks tuleb täita taganemisavaldus. Taganemisavalduse vormi leiab siit: Taganemisavalduse tüüpvorm PDF Taganemisavalduse võib täita ka vabas vormis ning see tuleb saata e-postiaadressile info@kerttusboutique.ee. Tagastusavaldusele kohustub Kerttus Boutique OÜ vastama kirjalikult emaili teel koos paki tagastusinfoga hiljemalt 2 tööpäeva jooksul.

4) Tarbija peab kauba tagastama 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest ja esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale, tagastamisega seotud kulud kannab tarbija.

5) Kerttus Boutique OÜ tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse kättesaamisest kõik Tarbijalt lepingu alusel saadud tasud. Kerttus Boutique OÜ-l on õigus viivitada raha tagasimaksega seni, kuni Tarbija on tagastanud toote või esitanud tõendi, et Tarbija on toote tagasi saatnud. Kauba tagastamisega seotud kulud ei kuulu hüvitamisele.

  1. Vääramatu jõud

1) Veebipood kerttusboutique.ee ei vastuta ekraani seadetest tingitud värvierinevuse eest.

  1. Isikuandmete töötlemine

 1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, pakiautomaadi asukoht, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

3) Elektrooniliste isikuandmete kasutamine otsepostituseks toimub ainult siis, kui Tarbija on selle jaoks andnud eraldi nõusoleku veebilehel kerttusboutique.ee (otsepostituse mooduli juurde)

4) Krüpteeritud andmeside pankadega ostude eest tasumisel tagab Tarbija personaalsete pangatunnuste turvalisuse ja neile puudub ka Veebipoel ligipääs.

9. Intellektuaalne vara ja selle kasutamine 

1) Kõik intellektuaalne vara kerttusboutique.ee veebilehel ja Facebooki ning Instagrami fännilehel on Kerttus Boutique OÜ omand ja kaitstud autoriõiguse seadusega. 

2) Intellektuaalse omandi kopeerimine, levitamine, kommertseesmärkidel avaldamine, massimeedias kasutamine või muul viisil kasutamine ilma autori nõusolekuta on keelatud.

Tarbija saab lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele.

10. Pretensioonide esitamise kord 

1) Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe kohustus.

2) Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates ekirja aadressile info@kerttusboutique.ee või helistada telefonil: +372 53237930.

3) Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.

4) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

12. Vaidluste lahendamine

1) Kui ostjal on Veebipoe osas pretensioone, tuleb need saata e-kirja aadressile info@kerttusboutique.ee või helistada telefonil: +372 53237930. Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole (Endla 10A, 10122 Tallinn; telefon 6201 707; e-post avaldus@komisjon.ee;veebileht https://komisjon.ee/et/). Menetlustingimustega saab tutvuda ning avaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

2) Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole siin.